Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Các phòng chuyên môn   /  Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng Ô- dôn