Dự án
Văn kiện dự án Văn kiện dự án "Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II Ngày đăng: 19/06/2018 Hỗ trợ Việt Nam loại trừ hoàn toàn tiêu thụ các chất HCFC ở Việt Nam theo đúng lộ trình loại trừ các chất này do Nghị định thư Montreal quy định, bảo đảm để Việt Nam tuân thủ đầy đủ...
Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam - Giai đoạn I Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam - Giai đoạn I Ngày đăng: 22/05/2018 Ngày 16 tháng 6 năm 2017 tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Dự án “Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam-giai đoạn I”, Cục Biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường...
Tăng cường năng lực thực hiện Nghị định thư Montreal ở Việt Nam Tăng cường năng lực thực hiện Nghị định thư Montreal ở Việt Nam Ngày đăng: 21/05/2018 Việt Nam yêu cầu hỗ trợ tài chính từ Quỹ Đa phương để duy trì và tăng cường năng lực của cơ quan đầu mối quốc gia thực hiện Nghị định thư Montreal (Văn phòng Ô-dôn). Văn phòng Ô-dôn thuộc...
Trình diễn chuyển giao công nghệ giảm phát thải khí nhà kính và các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong lĩnh vực làm lạnh công nghiệp Trình diễn chuyển giao công nghệ giảm phát thải khí nhà kính và các chất làm suy giảm tầng ô-dôn trong lĩnh vực làm lạnh công nghiệp Ngày đăng: 21/05/2018 Mục tiêu của dự án nhằm giảm phát thải khí nhà kính thông qua sử dụng chất thay thế có tiềm năng nóng lên toàn cầu thấp trong lĩnh vực kho lạnh tại Việt Nam hiện đang sử dụng R-22 cho mục...