Thứ trưởng Lê Công Thành tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025
Thứ trưởng Lê Công Thành tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2020-2025
Bổ nhiệm ông Trương Đức Trí giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Bổ nhiệm ông Trương Đức Trí giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
Chuyển giao và phát triển công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Chuyển giao và phát triển công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu
Hội đồng điều phối vùng sẽ đưa ĐBSCL phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
Hội đồng điều phối vùng sẽ đưa ĐBSCL phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
Nhân rộng mô hình ứng phó biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo
Nhân rộng mô hình ứng phó biến đổi khí hậu trong cộng đồng tôn giáo
Hoàn thành cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC): Nâng mức đóng góp của Việt Nam cho ứng phó với BĐKH toàn cầu
Hoàn thành cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC): Nâng mức đóng góp của Việt Nam cho ứng phó với BĐKH toàn cầu