Chào mừng bạn đến với website của Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Các phòng chuyên môn    /  Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu
Cơ cấu tổ chức Ngày đăng: 10/12/2017
Chức năng nhiệm vụ của Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu Ngày đăng: 10/12/2017 Chức năng nhiệm vụ của Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu