Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng Download
1 Ban hành Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ozon, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát(496/QĐ-TTg)

11/06/2024 Còn hiệu lực
2 Thông báo đợt 4 - Tổ chức hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát theo quy định tại Nghị định 06/NĐ-CP()

05/06/2024 Còn hiệu lực
3 Thông báo đợt 3 - Tổ chức hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát theo quy định tại Nghị định 06/NĐ-CP()

17/05/2024 Còn hiệu lực
4 Thông báo đợt 2 - Tổ chức hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát theo quy định tại Nghị định 06/NĐ-CP()

17/05/2024 Còn hiệu lực
5 Thông báo đợt 1 (tiếp) - Tổ chức hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát theo quy định tại Nghị định 06/NĐ-CP(/BĐKH-GNPT)

17/05/2024 Còn hiệu lực
6 Thông báo đợt 1 - Tổ chức hoàn thành đăng ký sử dụng chất được kiểm soát theo quy định tại Nghị định 06/NĐ-CP(/BĐKH-GNPT)

16/05/2024 Còn hiệu lực
7 Phụ lục Dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ cho các đơn vị trực thuộc năm 2024 của Cục Biến đổi khí hậu(Kèm theo QĐ số 96/QĐ-BĐKH)

25/03/2024 Còn hiệu lực
8 Về việc công bố công khai giao, điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 của Cục Biến đổi khí hậu(96/QĐ-BĐKH)

25/03/2024 Còn hiệu lực
9 Nghiên cứu, xây dựng hệ số phát thải (EF) của lưới điện Việt Nam năm 2021 (kèm CV 327/BĐKH-PTCBT)(kèm CV 327/BĐKH-PTCBT)

19/03/2024 Còn hiệu lực
10 Hệ số phát thải lưới điện Việt Nam 2022(327/BĐKH-PTCBT)

19/03/2024 Còn hiệu lực
11 Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu;(1188//QĐ-BTNMT )

10/05/2023 Còn hiệu lực
12 Quyết định về việc phê duyệt kết quả xét tuyển và công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2023(122/QĐ-BĐKH)

19/04/2023 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10