Tin tức    /  Góp ý dự thảo văn bản
Lấy ý kiến góp ý cho TCVN "Sản phẩm xốp sử dụng chất trợ nở có tính cháy - Yêu cầu an toàn trong sản xuất"
Ngày đăng: 04/09/2020 Tải file đính kèm

Thực hiện Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn quốc gia năm 2020 (Quyết định số 4099/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia “Sản phẩm xốp sử dụng chất trợ nở có tính cháy – Yêu cầu an toàn trong sản xuất” nhằm đảm bảo an toàn về môi trường và sức khỏe trong quá trình sản xuất xốp cách nhiệt có sử dụng chất trợ nở có tính cháy.

Truy cập nội dung Tiêu chuẩn: https://bit.ly/2GiBXv6

Mọi ý kiến góp ý cho Dự thảo Tiêu chuẩn nêu trên xin gửi về Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/9/2020 theo địa chỉ sau: 

Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn, Cục Biến đổi khí hậu.

Số 10 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 094.286.8636       

Email: vietnamozone@monre.gov.vn