Tin tức / Tin hoạt động các địa phương
Quỹ Khí hậu xanh hỗ trợ Quảng Bình ứng phó với BĐKH
Ngày đăng: 24/05/2018
UBND tỉnh Quảng Bình vừa phê duyệt Dự án thành phần và kế hoạch tổng thể dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ khí hậu xanh (GCF) viện trợ không hoàn lại thông qua Chương trình Phát triển Liên hiệp quốc.

Lũ lụt tại Quảng Bình

Mục tiêu tổng quát của Dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu gây ra cho các cộng đồng dân ven biển dễ bị tổn thương ở Quảng Bình.

Theo đó, Quảng Bình tham gia 2 hợp phần của dự án, gồm: Hỗ trợ xây nhà chống chịu bão, lụt và Quản lý thông tin và dữ liệu rủi ro thiên tai. Cụ thể, đối với hợp phần 1 sẽ hỗ trợ xây nhà cho các hộ nghèo theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ, bổ sung những tính năng chống chịu bão, lụt cho 897 công trình xây mới của các hộ nghèo dễ bị tổn thương; do Ban Quản lý Dự án GCF Quảng Bình thực hiện. Mức hỗ trợ từ nguồn vốn ODA là 1.700 USD/nhà ở.

Hợp phần 2 Quản lý thông tin, dữ liệu rủi ro thiên tai nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dữ liệu về tổn thất và thiệt hại do thiên tai và biến đổi khí hậu để sử dụng cho mục đích phát triển trên toàn tỉnh. Kinh phí dự án thành phần tại Quảng Bình hơn 49 tỷ đồng (2.227.254 USD), trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại của GCF hơn 36,5 tỷ đồng (1.650.663 USD).

Được biết, Dự án trên được thực hiện tại Hà Nội và 7 tỉnh: Nam Định, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Nam, Cà Mau từ năm 2017 đến năm 2021.

K.Linh

Các tin khác