Tin tức / Tin hoạt động các địa phương
Truyền thông về biến đổi khí hậu: Cần xây dựng chương trình tổng thể
Ngày đăng: 14/10/2023
Ngày 13/10, tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội thảo “lấy ý kiến góp ý dự thảo Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường” khu vực phía Nam.

Tham dự Hội thảo có hơn 200 đại biểu đến từ các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và cộng đồng tại tỉnh Hậu Giang và các tỉnh thành khu vực phía Nam.

 

Ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Cao Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, công tác truyền thông về tài nguyên và môi trường trong thời gian qua đã được những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, các hoạt động truyền thông vẫn còn manh mún, mang tính thời sự. Nhằm nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đến các tầng lớp trong xã hội, hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của đất nước cần xây dựng một Chương trình truyền thông của ngành tài nguyên và môi trường mang tính tổng thể, tầm cỡ quốc gia.

Theo ông La Trọng Kỳ, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang việc tổ chức Hội thảo của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tại tỉnh Hậu Giang là cơ hội để các đại biểu góp ý hoàn thiện Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để từ đó tìm ra các phương án tối ưu, giúp cho công tác truyền thông môi trường đạt được hiệu quả hơn, góp phần phát triển bền vững.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên phổ biến về nội dung dự thảo Chương trình truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong đó, có các nội dung: Quan điểm về truyền thông nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy cho tất cả các đối tượng, mục tiêu đổi mới, đa dạng hóa phương thức và nội dung truyền thông; nhiệm vụ và giải pháp thực hiện; kinh phí thực hiện; tổ chức thực hiện và danh mục các dự án nhiệm vụ cụ thể để thực hiện Chương trình truyền thông.

Các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện công tác truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở cơ sở. Đồng thời đóng góp ý kiến vào các nội dung Chương trình truyền thông.

Thư Kỳ