Tin tức / Tin hoạt động các địa phương
Hậu Giang: Triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 03/04/2018
(TN&MT)- Ngày 2/4/2018, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018.

 Theo đó, UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu các Sở, Ban ngành, tổ chức đoàn thể, UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân về thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam và Kế hoạch thực hiện của tỉnh Hậu Giang để nâng cao ý thức xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hơn nguồn tài nguyên thiên nhiên; khuyến khích sử dụng các nguồn nguyên liệu có thể tái chế, giảm cường độ phát thải khí nhà kính, góp phần chung tay ứng phó với BĐKH và bảo vệ  môi trường.


Bên cạnh đó, chủ động trong việc nâng cao ý thức, triển khai thực hiện kế hoạch gắn liền với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao trong năm; chú trọng lồng ghép các nội dung ứng phó với BĐKH và tăng trưởng xanh vào các kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Hậu Giang trở thành địa phương theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại và thân thiện với môi trường. Tăng cường nâng cao nhận thức và năng lực của cán bộ chuyên môn, cán bộ lãnh đạo và cộng đồng về BĐKH,  tăng trưởng xanh, nước biển dâng, các tác động đến môi trường sống. Tổ chức các lớp tập huấn về nội dung trong công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với BĐKH, giúp cán bộ các cấp, ngành và địa phương có những hướng hoạch định chính sách, quy hoạch kinh tế xã hội hợp lý.

chú thích ảnh nông dân Hậu Giang đang thu hoạch lúa
Trong thời gian tới tỉnh Hậu Giang sẽ triển khai, lồng ghép các hoạt động nhằm cải thiện môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, hướng đến một nền nông nghiệp carbon thấp, thân thiện với môi trường

Trong công tác quy hoạch, kế hoạch cần tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của ngành và địa phương theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt những ngành, lĩnh vực có tác động tiêu cực tới tài nguyên, môi trường để xác định yêu cầu xanh hóa sản xuất, sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, kiểm soát ô nhiễm, quản lý chất thải một cách có hiệu quả. Thực hiện lồng ghép các nội dung để triển khai Kế hoạch vào các chương trình, kế hoạch phát triển của ngành, địa phương trong năm 2018.

Về lĩnh vực quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tổ chức tập huấn, tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thanh tra, kiểm tra, các ngành sản xuất phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường để yêu cầu thực hiện các biện pháp xử lý, giảm thiểu gây ô nhiễm; khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới quy trình công nghệ, áp dụng công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường. Rà soát triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định, chính sách về tái chế, coi một số chất thải tái chế là tài nguyên, hướng tới giảm thiểu tối đa lượng chất thải xử lý bằng cách chôn lấp. Cập nhật, triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Hậu Giang. Tăng cường khả năng dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh, xây dựng hệ thống các trạm quan trắc, giám sát BĐKH trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động ứng phó với BĐKH.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, triển khai, lồng ghép các hoạt động nhằm cải thiện môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới một nền nông nghiệp carbon thấp, thân thiện với môi trường. Chủ động ứng phó, phòng chống thiên tai, chống ngập lụt, xâm nhập mặn, gia cố đê bao, kè chống sạt lở, các công trình dân sinh, hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai ngành nông nghiệp. Lồng ghép, tranh thủ mọi nguồn lực, thích ứng và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo ổn định sản xuất. Tập trung phát triển nông nghiệp của tỉnh với phương châm mục tiêu sản xuất sạch, tăng trưởng xanh, nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học, tạo giống, các loại hình dịch vụ kỹ thuật, chú trọng dịch vụ giống nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng cao và bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, cải thiện môi trường. Quản lý và bảo vệ đê, kè, chống xói mòn bờ sông, kênh rạch, tuyên truyền người dân trong sử dụng tiết kiệm nguồn nước mặt và nước ngầm trong sản xuất và sinh hoạt...

Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND tỉnh Hậu Giang giao nhiệm vụ  là cơ quan thường trực giúp UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp, báo cáo đánh giá việc thực hiện Kế hoạch năm 2018. Phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện, thị xã và thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch, phối hợp tăng cường các hoạt động về thông tin, phổ biến tuyên truyền liên quan đến biến đổi khí hậu, rà soát danh mục dự án, nhiệm vụ sẽ thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang…

Lê Hùng

Nguồn: Báo Tài nguyên và môi trường

Các tin khác