Văn bản pháp luật
Nội dung :
Số hiệu :
Cơ quan ban hành:
Lĩnh vực văn bản :
Loại văn bản:
Tình trạng: Còn hiệu lực Hết hiệu lực
Ngày đăng: Đến ngày:
STT Trích yếu Ngày ban hành Tình trạng Download
49 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT/BCT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất các chất ODS(51/2018/TT-BCT)

19/12/2018 Còn hiệu lực
50 Thành lập Hội đồng giám khảo cuộc thi ảnh chủ đề "Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta"(509/QĐ-BĐKH)

18/12/2018 Còn hiệu lực
51 Tổ chức cuộc thi ảnh chủ đề "Biến đổi khí hậu và hành động của chúng ta"(508/QĐ-BĐKH)

18/12/2018 Còn hiệu lực
52 Bộ TN&MT ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH (Quyết định số 2678/QĐ-BTNMT)

04/09/2018 Còn hiệu lực
53 Sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.(03/2018/TT-BTNMT)

14/08/2018 Còn hiệu lực
54 Quyết định số 1888/QĐ-BTNMT phê duyệt Văn kiện và Quyết định đầu tư Dự án Kế hoạch Quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam giai đoạn II(Số 1888/QĐ-BTNMT)

13/06/2018 Còn hiệu lực
55 Về việc ủy quyền xác nhận đăng ký nhập khẩu, xuất khẩu các chất HCFC(Số 903/QĐ-BTNMT)

20/03/2018 Còn hiệu lực
56 Nghị quyết số 120/NQ-CP Về Phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu (120/NQ-CP)

17/11/2017 Còn hiệu lực
57 Về việc thực hiện các biện pháp giảm cầu Polyol trộn sẵn HCFC-141b(Số 2139/BTNMT-BĐKH)

03/05/2017 Còn hiệu lực
58 Quyết định số 672/QĐ-BTNMT Ban hành kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khi hậu của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2016-2020(672/QĐ-BTNMT)

31/03/2017 Còn hiệu lực
59 Quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện ứng phó với Biến đổi khí hậu của ngành xây dựng giai đoạn 2016-2020(665/KH-UBND)

06/12/2016 Còn hiệu lực
60 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020 (Phê duyệt chương trình mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh)(73/NQ-CPP)

26/08/2016 Còn hiệu lực
Trang    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10