Nghiên cứu và Ấn phẩm /   /  Tài liệu Hội thảo 24/06/2020
Thực trạng và công tác ứng phó với biến đổi khí hậu hiện nay trên thế giới và ở Việt Nam Dự án hỗ trợ kỹ thuật của AFD
Ngày đăng: 23/06/2020 Tải file đính kèm

 

Các tin khác