Văn bản pháp luật
Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020
Ngày đăng: 05/10/2012
Số hiệu 1474/QĐ-TTg
Người ký Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2020
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác