Văn bản pháp luật
Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh
Ngày đăng: 25/09/2012
Số hiệu 1393/QĐ-TTg
Người ký Thủ tướng: Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Quyết định Phê duyệt Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác