Văn bản pháp luật
Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu;
Ngày đăng: 10/05/2023
Số hiệu 1188//QĐ-BTNMT
Người ký Bộ trưởng Trần Hồng Hà
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Biến đổi khí hậu;
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác