Văn bản pháp luật
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 31/10/2022
Số hiệu 379/QĐ-BĐKH
Người ký Cục trưởng Tăng Thế Cường
Cơ quan ban hành Cục Biến đổi khí hậu
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Thích ứng biến đổi khí hậu
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác