Văn bản pháp luật
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn
Ngày đăng: 31/10/2022
Số hiệu 378/QĐ-BĐKH
Người ký Cục trưởng Tăng Thế Cường
Cơ quan ban hành Cục Biến đổi khí hậu
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Bảo vệ tầng ô-dôn
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác