Văn bản pháp luật
Về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
Ngày đăng: 26/07/2022
Số hiệu 896/QĐ-TTg
Người ký Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Về việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2050
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác