Văn bản pháp luật
Về việc ban hành hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia
Ngày đăng: 31/01/2022
Số hiệu 148/QĐ-TTg
Người ký Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
Cơ quan ban hành Chính Phủ
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Về việc ban hành hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu cấp quốc gia
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác