Văn bản pháp luật
Quyết định về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015
Ngày đăng: 27/09/2012
Số hiệu 1788/QĐ-BTNMT
Người ký Bộ Trưởng: Nguyễn Minh Quang
Cơ quan ban hành Bộ Tài nguyên và Môi trường
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực văn bản Biến đổi khí hậu
Nội dung Quyết định về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015
Tải văn bản về Tải về
Các tin khác