Tin tức / Hội nghị COP các Bên tham gia UNFCCC
Tiến độ đàm phán trước ngày kết thúc Hội nghị COP28
Ngày đăng: 12/12/2023
Tại phiên phọp toàn thể ngày 11/12 của Hội nghị COP28 diễn ra tại Dubai (UAE), chỉ một số quyết định được thông qua, trong đó có quyết định về giới và biến đổi khí hậu, phát triển và chuyển giao công nghệ, thực hiện cơ chế công nghệ.

Các nội dung khác như rà soát tính hiệu quả và tiến độ của Ủy ban thích ứng có thể không được thông qua tại COP28 và chuyển các cuộc họp ban bổ trợ để tiếp tục thảo luận. Dự kiến, chương trình làm việc về lộ trình chuyển đổi công bằng tại Hội nghị COP28 sẽ kéo dài sau ngày 12/12, do các Bên tham gia đàm phán chưa đồng thuận về các kết quả ưu tiên như quyết định về Đánh giá nỗ lực toàn cầu, khung mục tiêu toàn cầu về thích với biến đổi khí hậu.

Đại điện đoàn Việt Nam tham dự các phiên đàm phán tại Hội nghị COP28

Về tổn thất và thiệt hại, dự thảo quyết định mới nhất yêu cầu Ủy ban điều hành xem xét cách thức để hợp tác với các bên để vận hành Quỹ Tổn thất và Thiệt hại, tuy nhiên dự thảo này chưa được thông qua.

Về đánh giá nỗ lực toàn cầu, dự thảo quyết định ngày 11/12 khá dài, tái khẳng định mục tiêu dài hạn về nhiệt độ của Thỏa thuận Paris và thay đổi thông tin tham chiếu về năng lượng hóa thạch. Dự thảo cũng đã loại bỏ các nội dung liên quan tới xây dựng lộ trình tăng gấp đôi tài chính thích ứng với BĐKH và thay bằng việc kêu gọi các bên tăng tài chính khí hậu cho các quốc gia đang phát triển.

Về chuyển đổi công bằng, dự thảo mới nhất còn nhiều đoạn chưa thống nhất về quyền, về các chương trình làm việc chuyển đổi công bằng, công lý bao gồm bảo vệ xã hội, chuyển đổi công bằng cho lực lượng lao động và tạo ra việc làm chất lượng phù hợp với ưu tiên của quốc gia. Lịch hội nghị cho tới ngày cuối chưa có thêm cuộc họp nào để tiếp tục thảo luận nội dung này.

Về thích ứng với biến đổi khí hậu, dự thảo kết luận mới nhất đưa ra ngày 11/12 và tập hợp các ý kiến được tham vấn các bên, cũng như các phiên họp Ban bổ trợ thực hiện lần thứ 60 (SBI) và Ban bổ trợ khoa học công nghệ lần ths 60 (SBSTA). Cho tới ngày cuối của hội nghị, chưa có cuộc họp nào được lên lịch để tiếp tục thảo luận nội dung này.

Hội nghị COP28 đã thống nhất việc lựa chọn Azerbaijan là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị COP29, Brazil là nước chủ nhà tổ chức Hội nghị COP30. Hội nghị COP29 sẽ được tổ chức ở thành phố Baku - thủ đô và là thành phố lớn nhất của Azerbaijan. Theo ông Aykhan Hajizada, phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Azerbaijan, Baku đã sẵn sàng để tổ chức Hội nghị COP29.

Chu Thanh Hương (đưa tin từ Hội nghị COP28, UAE) 

 

Các tin khác