Tin tức / Hội nghị COP các Bên tham gia UNFCCC
COP 28: Việt Nam tổ chức hàng loạt sự kiện bên lề
Ngày đăng: 30/11/2023
Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các Bên tham gia Công ước khung về biến đổi khí hậu (COP28), từ ngày 1 – 10/12, Việt Nam sẽ tổ chức các sự kiện bên lề tại Phòng sự kiện bên lề (Việt Nam Pavilion) nhằm giới thiệu các nỗ lực của Việt Nam tới bạn bè quốc tế, đồng thời, tăng cường hợp tác với các đối tác trong ứng phó biến đổi khí hậu.

Phòng sự kiện bên lề của Việt Nam (Việt Nam Pavilion) tại Hội nghị COP28

Theo đó, ngày 1/12, nhân sự kiện cấp cao Hội nghị COP28, tại Việt Nam Pavilion các hoạt động: Lễ trao Biên bản ghi nhớ hợp tác; Sự kiện “Huy động tài chính thực hiện cam kết của Việt Nam về biến đổi khí hậu”; Công bố Kế hoạch huy động nguồn lực JETP của Việt Nam (diễn ra tại EU Pavilion)

Ngày 3/12, diễn ra: Sự kiện “Thúc đẩy triển khai Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn đến năm 2030 của Việt Nam hướng tới mục tiêu thích ứng toàn cầu”; Đối thoại kinh nghiệm về quản lý phát thải khí nhà kính cấp cơ sở; Giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với BĐKH - phương pháp các quốc gia sử dụng nhằm đánh giá và tăng cường năng lực triển khai Kế hoạch thích ứng quốc gia (NAP); Vai trò của các tổ chức tài chính trong việc thúc đẩy tài chính tăng tốc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng “0” ở Việt Nam.

Ngày 4/12 diễn ra 4 sự kiện liên quan đến các nội dung: Huy động tài chính cho các giải pháp dựa vào thiên nhiên; Tác động của Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon của EU đối với quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam và những tác động trong khu vực; Thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam: Vai trò của thị trường các-bon và cơ chế trao đổi bù trừ tín chỉ; Xây dựng hệ thống y tế chống chịu với khí hậu ở Việt Nam

Ngày 5/12 là các hoạt động về: Chuyển đổi xanh trong giao thông vận tải đường bộ; Nông nghiệp bền vững và chuyển đổi hệ thống thực phẩm; Huy động nguồn lực tài chính khí hậu, nâng cao năng lực và chuyển giao đổi mới công nghệ để thích ứng với biến đổi khí hậu; Chuyển đổi năng lượng hướng tới Net-Zero - Nỗ lực và hành động của các bên.

Ngày 6/12 sẽ diễn ra: Đối thoại chuyển đổi xanh và sự tham gia doanh nghiệp thực hiện cam kết Net Zero của Việt Nam; Xây dựng báo cáo Triển vọng Năng lượng mới của Việt Nam.

Tại Việt Nam Pavilion sẽ diễn ra nhiều sự kiện nhằm giới thiệu các nỗ lực và kinh nghiệm giảm nhẹ, thích ứng biến đổi khí hậu của Việt Nam tới bạn bè quốc tế

Ngày 8/12, tại Việt Nam Pavillon sẽ diễn ra các hoạt động trao đổi, thảo luận liên quan đến: Vai trò của thanh niên trong Chuyển đổi năng lượng công bằng và Giáo dục khí hậu tại Việt Nam; Tương lai năng lượng ở Đông Nam Á: Phát huy tiềm năng điện gió; Trình chiếu Video clip Thông điệp xanh đến COP28 của trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam; Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng ở Đông Nam Á: Xây dựng năng lực và phát triển quan hệ đối tác vì năng lượng sạch

Ngày 9/12 là các hoạt động về: Vai trò của việc sử hiệu quả năng lượng trong làm mát để đẩy mạnh việc khử các-bon tại Việt Nam; Tác động của biến đổi khí hậu tại các đồng bằng châu Á: Tìm kiếm những giải pháp chung.

Ngày 10/12 diễn ra 2 hoạt động tại Việt Nam Pavilion là: Tăng cường thu giữ các bon xanh từ quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên biển và ven biển; Thích ứng dựa vào tự nhiên: Hướng đến các mục tiêu khí hậu và nông nghiệp bền vững ở Việt Nam.

Nhiều hoạt động được tổ chức trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị COP28

Chu Thanh Hương (đưa tin từ Dubai, UAE)

Các tin khác