Tin tức / Tin hoạt động
Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021
Ngày đăng: 05/10/2021
Thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 của Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu, Trung tâm Bảo vệ tầng ô dôn và Phát triển kinh tế các bon thấp tại Quyết định số 175/QĐ-BĐKH ngày 04 tháng 5 năm 2021 của Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu;

Căn cứ kết quả phỏng vấn của thí sinh, Cục Biến đổi khí hậu đăng tải kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 theo Thông báo số 05/TB-BĐKH ngày 04/10/2021. Toàn văn Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 được đăng tải tại địa chỉ sau:

http://dcc.gov.vn/van-ban-phap-luat/1074/Ket-qua-xet-tuyen-vien-chuc-nam-2021.html

Trân trọng thông báo./.

Các tin khác