Tin tức / Tin khoa học công nghệ
Định hình xây dựng các văn bản về biến đổi khí hậu trong năm 2021
Ngày đăng: 25/02/2021
Ngày 25/2, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành đã chủ trì cuộc họp triển khai các nhiệm vụ năm 2021 lĩnh vực biến đổi khí hậu (BĐKH). Tham dự có lãnh đạo các đơn vị: Cục Biến đổi khí hậu, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu, Vụ Pháp chế.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì cuộc họp

Báo cáo về chương trình xây dựng văn bản pháp luật về BĐKH trong năm 2021, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục biến đổi khí hậu cho biết:  Cục đang xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường 2020, bao gồm 1 Nghị định và 1 Thông tư để trình cấp có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Cục đang xây dựng dự thảo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Hệ thống giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu; Đề án phát triển thị trường các-bon tại Việt Nam và Phê duyệt Chương trình Hỗ trợ thực hiện Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của Việt Nam.

Các văn bản quan trọng khác cũng cần hoàn thành dự thảo trong năm nay là cập nhật Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2050; Quyết định về hệ thống kiểm kê khí nhà kính, hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV) quốc gia và danh mục cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê.

Trong số các văn bản này, dự thảo Nghị định đã có khung nội dung cụ thể gồm 5 chương, bao gồm: Quy định chung; Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, tổ chức và phát triển thị trường các bon; Bảo vệ tầng ô-dôn; Thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm; Tổ chức thực hiện. Nghị định sẽ có hướng dẫn chi tiết về các hoat động giảm nhẹ phát thải; kiểm kê khí nhà kính, MRV, tổng hạn ngạch phát thải phân bổ, hệ hống đăng ký quản lý hạn ngạch… các quy định, sáng kiến quốc tế về giảm nhẹ phát thải, bảo vệ tầng ô-dôn và quy định của Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị tham dự cuộc họp theo hình thức trực tuyến

Theo ông Phan Tuấn Hùng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, nội dung các văn bản về biến đổi khí hậu khá mới và gần nhau nên cần phân loại thêm đâu là văn bản quy phạm pháp luật, đâu là văn bản tổ chức thực hiện. Số lượng văn bản để triển khai trong 1 năm khá nhiều nên Vụ Pháp chế đề nghị Cục Biến đổi khí hậu xem xét, lựa chọn văn bản quan trọng để ưu tiên thực hiện như Nghị định, Thông tư, Chiến với tầm nhìn dài hạn làm cơ sở cho các quy hoạch, kế hoạch khác.

Đồng tình với ý kiến trên, ông Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học KTTV&BĐKH cho rằng, việc cập nhật Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2050 cần được sớm hoàn thành, sau đó sẽ trình Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó BĐKH. Các nội dung xây dựng văn bản về biến đổi khí hậu đều đã có các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp được thực hiện và hiện nay, các chuyên gia của Viện cũng phối hợp chặt chẽ với Cục BĐKH trong quá trình xây dựng dự thảo.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Công Thành chỉ đạo giao Vụ Pháp chế phối hợp với Cục BĐKH và Viện KHoa học KTTV&BĐKH hệ thống hóa lại các văn bản nay, nghiên cứu lồng ghép một số nội dung vào thông tư, nghị định để giảm bớt công việc. Thứ trưởng nhấn mạnh, hiện tại là giai đoạn hình thành hệ thống pháp luật về biến đổi khí hậu nên cần chỉ ra những công việc đã thực hiện trong giai đoạn trước và định hình khái quát việc xây dựng các văn bản mới trong năm 2021, yêu cầu các đơn vị cần sớm thực hiện.

Khánh Ly