Tin tức / Tin Dự án - Hợp tác quốc tế
Hội thảo “Tăng cường hiệu quả hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia đáp ứng yêu cầu trong nước và quốc tế, hỗ trợ thực hiện công cụ định giá các - bon, cơ chế thị trường các - bon tại Việt Nam”
Ngày đăng: 22/11/2019
Hội thảo do Cục Biến đổi khí hậu phối hợp với Ngân hàng thế giới tổ chức ngày 20/11 tại Hà Nội. Ông Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu chủ trì hội thảo.

Dự án “Tăng cường hiệu quả hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia đáp ứng yêu cầu trong nước và quốc tế, hỗ trợ thực hiện công cụ định giá các – bon, cơ chế thị trường các – bon tại Việt Nam” (VNPMR) do Ngân hàng Thế giới tài trợ nhằm tăng cường năng lực của Chính phủ Việt Nam để phát triển các công cụ thị trường, giảm phát thải khí nhà kính gồm 2 hoạt động chính, đó là: Tăng cường năng lực xây dựng phương pháp định giá các-bon, thông qua hỗ trợ nền tảng cho các công cụ thị trường, từ đó tạo điều kiện cho xây dựng và hoàn thiện các chính sách định giá các-bon; Chuẩn bị sẵn sàng các công cụ thị trường được lựa chọn, thí điểm thực hiện các công cụ thị trường ở các lĩnh vực được lựa chọn là sản xuất thép và quản lý chất thải rắn.

Ông Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết, trong khuôn khổ hoạt động dự án, hoạt động “Nghiên cứu, đề xuất chính sách và hướng dẫn về các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) tạo tín chỉ và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho NAMA tạo tín chỉ” đã được triển khai thực hiện. Hoạt động này nhằm hỗ trợ xây dựng nền tảng kỹ thuật và năng lực thực hiện các công cụ định giá các - bon, cơ chế thị trường ở cấp quốc gia, trong đó tập trung vào việc thu thập dữ liệu, các nội dung liên quan đến Hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) và quy trình ban hành tín chỉ các-bon.

Thông qua hoạt động này nhằm xác định các khoảng trống và đưa ra các khuyến nghị để cải thiện quy trình kiểm kê phát thải khí nhà kính (KNK) quốc gia để đáp ứng các hướng dẫn quốc gia và hướng dẫn của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) cho hệ thống kiểm kê KNK quốc gia cũng như để hỗ trợ các phương pháp định giá các-bon cho Việt Nam. Đồng thời, tăng cường hiệu quả của hệ thống kiểm kê KNK quốc gia nhằm thực hiện việc giám sát các chỉ tiêu giảm nhẹ phát thải KNK một cách rõ ràng, minh bạch, phù hợp với điều kiện Việt nam và quy định quốc tế.

Toàn cảnh Hội thảo

Tại hội thảo, Cơ quan Tư vấn của South Pole đã giới thiệu các kết quả ban đầu của hoạt động “Nghiên cứu, đề xuất chính sách và hướng dẫn về NAMA tạo tín chỉ và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho NAMA tạo tín chỉ”, trong đó có việc rà soát, kiến nghị hoàn thiện quy trình kiểm kê KNK quốc gia và tăng cường năng lực cho các bên liên quan; Phân tích khoảng trống của hệ thống kiểm kê KNK quốc gia để đáp ứng các yêu cầu trong nước và quốc tế; đề xuất ban đầu và kế hoạch hành động tăng cường hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia đáp ứng yêu cầu trong nước và quốc tế, hỗ trợ thực hiện công cụ định giá các-bon; …

Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự tập trung thảo luận về những tồn tại, hạn chế trong triển khai hoạt động kiểm kê quốc gia khí nhà kính trong thời gian qua. Qua đó, đưa ra các ý kiến đóng góp để cơ quan Tư vấn hoàn thiện báo cáo và đưa ra các kiến nghị phù hợp cho hoạt động tăng cường hiệu quả hệ thống kiểm kê khí nhà kính quốc gia, hỗ trợ thực hiện công cụ định giá các-bon, cơ chế thị trường các-bon tại Việt Nam trong thời gian tới.

CTTĐT

Các tin khác