Tin tức / Tin Dự án - Hợp tác quốc tế
Kế hoạch năm năm của Quỹ Thích ứng đề cao các hoạt động thuộc các trụ cột Hành động, Sáng tạo, Học hỏi và Chia sẻ
Ngày đăng: 15/06/2018
Quỹ thích ứng vừa ban hành Chiến lược Trung hạn năm năm trong đó khẳng định quỹ sẽ tập trung vào dự án cụ thể để hỗ trợ cho các quốc gia đang phát triển dễ bị tổn thương với biến đổi khí hậu trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc (LHQ) và các biện phát thích ứng nhằm ứng phó với thách thức từ biến đổi khí hậu trong khuôn khổ Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Được thông qua tại cuộc họp lần thứ 30 của Ban Điều hành quỹ Thích ứng tại Bonn, Đức, Chiến lược gồm ba trụ cột chính: Hành động, Sáng tạo và Học hỏi-Chia sẻ. Bên cạnh mục tiêu hỗ trợ các quốc gia thực hiện các biện pháp thích ứng phù hợp với hoàn cảnh của mình, chiến lược mới của Quỹ sẽ đẩy mạnh việc tìm kiếm các biện pháp sáng tạo và thúc đẩy việc chia sẻ kinh nghiệm, biện pháp ở cấp độ toàn cầu. Chiến lược đưa ra bốn khung tổng hợp, bao gồm: quan tâm và nâng cao năng lực cho các quốc gia và nhóm xã hội dễ bị tổn thương nhất, thúc đẩy bình đẳng giới và nữ quyền, tăng cường năng lực thể chế và kĩ thuật dài hạn để thích ứng hiệu quả, phối hợp và tích hợp với các kênh tài chính khí hậu khác.

Chiến lược lần này định hướng theo các mục tiêu quốc tế trong chương trình nghị sự 2030 của LHQ về Phát triển bền vững và Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu thuộc UNFCCC, trong đó tập trung vào các đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Đặc biệt, chiến lược đề cao việc đẩy nhanh tốc độ thực hiện các biện pháp thích ứng toàn cầu và tăng cường năng lực cũng như giảm nhẹ tính tổn thương. Ngoài ra, chiến lược cũng tính đến quy trình vận động nguồn vốn hằng năm của Quỹ nhằm đảm bảo nhu cầu tài chính cho các dự án thích ứng trong những năm qua và trong tương lai. Trong giai đoạn 2018-2020, mục tiêu của Quỹ là huy động được 100 triệu đô la mỗi năm. Kể từ năm 2010, Quỹ Thích ứng đã tài trợ 462 triệu đô la Mỹ cho 73 quốc gia.

Cục BĐKH

Thông tin tổng hợp từ trang https://www.adaptation-fund.org

 

Các tin khác