Tin tức / Tin khoa học công nghệ
Đoàn công tác Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra hoạt động khoa học công nghệ năm 2018 của Cục Biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 13/06/2018
Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Ông Nguyễn Thạc Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn đến Cục Biến đổi khí hậu (Cục BĐKH) kiểm tra hoạt động khoa học công nghệ năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018.

Báo cáo tổng hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Ông Phạm Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục BĐKH nhấn mạnh: Trên nguyên tắc các đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ được thực hiện để thúc đẩy nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu; triển khai có hiệu quả Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Thỏa thuận Paris về khí hậu; trên cơ sở bám sát Nghị quyết, Chiến lược, Kế hoạch quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam; đồng thời cũng bám sát các yêu cầu đặt ra  trong các Chương trình khoa học công nghệ cấp Quốc gia, Cấp Bộ; đưa khoa học công nghệ vào ứng dụng trong công tác quản lý, các nhiệm vụ được thực hiện tại Cục BĐKH sản phẩm đều có địa chỉ ứng dụng cụ thể; thực hiện đúng chế độ, chính sách của nhà nước hiện hành, trên tinh thần triệt để tiết kiệm.

Hình ảnh đoàn công tác và Cục BĐKH kiểm tra, báo cáo

 

Tính đến thời điểm kiểm tra (tháng 6 năm 2018), Cục Biến đổi khí hậu đang triển khai: 01 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2016; 02 đề tài cấp Bộ chuyển tiếp năm 2017; 02 đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2017 và 2018. Ngoài ra Cục cũng đã hoàn thiện các thủ tục trình Bộ phê duyệt thực hiện 02 đề tài cấp Bộ mở mới năm 2018 và 03 đề tài cấp cơ sở thực hiện năm 2018 và 2019.

Nhìn chung, đến thời điểm kiểm tra, việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Cục Biến đổi khí hậu đảm bảo đúng thời hạn, tiến độ đề ra, phù hợp với nguồn kinh phí được cấp cho các hoạt động triển khai đề tài.

Đối với thông tin khoa học và các Hội nghị, Hội thảo được Cục biến đổi khí hậu được Cục đã và đang triển khai có trọng tâm, trọng điểm được đánh giá cao phản ánh được định hướng phát triển kinh tế xã hội, lồng ghép vào các chính sách để ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.   

Công tác quản lý Khoa học công nghệ của Cục Biến đổi khí hậu đang  từng bước được kiện toàn. Các đề tài triển khai được quản lý chặt chẽ đảm bảo các yêu cầu về khoa học cũng như các quy định về tài chính.

Cục đã tham gia một số hoạt động triển khai việc xây dựng hàng rào kỹ thuật trong thương mại liên lĩnh vực quản lý nhà nước của Cục về quản lý các chất phá hủy tầng Ô dôn, tăng cường và khuyến khích chuyển giao các công nghệ giảm phát thải khí nhà kính phục vụ mục tiêu thực hiện các cam kết quốc tế về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Đối với xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo kế hoạch 2018 - 2020 Cục đang nghiên cứu xây dựng.

Một số kiến nghị: Đối với 02 đề tài thực hiện năm 2017 do việc cấp kinh phí hạn chế nên việc triển khai đề tài gặp nhiều khó khăn, rất mong Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét bổ sung kinh phí 2018 để các chủ nhiệm đề tài triển khai được một số hoạt động quan trọng đảm bảo tiến độ thực hiện đề tài.

Đối với kinh phí hoạt động khoa học công nghệ được cấp hàng năm còn hạn chế nên việc triển khai các hoạt động quản lý về khoa học công nghệ chưa được nâng cao, đẩy mạnh rất mong Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét bổ sung kinh phí 2019.

Kết thúc ngày làm việc, Đoàn công tác đánh giá cao kết quả đạt được về các hoạt động khoa học và công nghệ của Cục BĐKH, các nhiệm vụ kiểm tra cơ bản đã thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch được phê duyệt. Các kiến nghị của Cục sẽ là cơ sở để đoàn công tác báo cáo lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét điều chỉnh trong thời gian tới.

Cục BĐKH

 

Các tin khác