Tin tức / Tin khoa học công nghệ
Triển khai kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng sang TCVN 9001:2015
Ngày đăng: 27/04/2018
Sáng ngày 27/4, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ.

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước; đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động quản lý của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng một nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch và hoạt động có hiệu quả theo mục tiêu chương trình cải cách hành chính, ngày 17/03/2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 367/QĐ-BTNMT về việc Ban hành kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết, qua hơn 3 năm thực hiện, đến nay đã có 21/23 đơn vị trực thuộc Bộ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong hoạt động của đơn vị, trong đó có 100% các đơn vị hành chính nhà nước trực thuộc Bộ đã áp dụng.

Trong năm 2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 4108/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và Quyết định số 4109/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Phiên bản tiêu chuẩn mới này được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng, mới được soát xét và công bố.

Mặt khác, từ năm 2017 đến nay, các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc tổ chức lại, thay đổi chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức theo Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017, đồng thời hệ thống các văn bản pháp luật chuyên ngành cũng có sự thay đổi, dẫn đến các quy trình nghiệp vụ và đặc biệt là các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực cũng thay đổi theo.

“Trước các yêu cầu của thực tiễn, để đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính trong tình hình mới, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13/4/2018 về việc Ban hành kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 sang TCVN 9001:2015 tại các đơn vị trực thuộc Bộ nhằm tạo điều kiện công khai minh bạch quy trình, thủ tục giải quyết công việc; giúp cán bộ công chức thực hiện công việc khoa học, giúp lãnh đạo các đơn vị kiểm soát được quá trình giải quyết công việc của đơn vị, thông qua đó nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị cần nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch đã được ban hành tại Quyết định số 1192/QĐ-BTNMT ngày 13/4/2018; xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại đơn vị, bao gồm: các quy trình, tài liệu chung theo yêu cầu Hệ thống quản lý chất lượng ISO; các quy trình nghiệp vụ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại đơn vị (kể cả tại các đơn vị hành chính trực thuộc Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ).

Theo kế hoạch, khối cơ quan Bộ, Thanh tra Bộ, các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ là những đơn vị bắt buộc thực hiện. Năm 2018, các đơn vị trực thuộc Bộ sẽ tổ chức xây dựng và ban hành, triển khai thực hiện về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ. Đến hết năm 2018, hoàn thành việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO tại khối cơ quan Bộ, Thanh tra Bộ các Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ và được công bố phù hợp trước ngày 30/11/2018. Từ năm 2019, tiếp tục triển khai xây dựng, tổ chức kiểm tra, theo dõi để duy trì, cải tiến, mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO và hoàn thiện tại các đơn vị còn lại trước ngày 30/6/2021.

Bộ TNMT

Các tin khác