Tin tức / Tin khoa học công nghệ
Ứng dụng GIS đảm bảo an ninh nguồn nước và BĐKH
Ngày đăng: 05/12/2017
Trường Đại học Quy Nhơn vừa tổ chức hội thảo "Ứng dụng GIS toàn quốc 2017" với chủ đề "An ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu". Hội thảo thu hút đông đảo nhà khoa học, quản lý, cán bộ giảng viên các trường Đại học, Viện, Trung tâm nghiên cứu và nhiều chuyên gia trong và ngoài nước.

 Hội thảo tập trung vào chủ đề An ninh nguồn nước và Biến đổi khí hậu, nhằm góp phần tăng cường nhận thức chung về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu với môi trường, đặc biệt là về an ninh nguồn nước. Đồng thời, tạo cơ hội để các đơn vị chuyên môn, các nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi học thuật về ứng dụng công nghệ GIS, Viễn thám và kinh nghiệm trong phòng tránh thảm họa môi trường bằng các giải pháp thực tiễn.

Dựa trên kết quả phản biện khoa học, Ban tổ chức đã chọn công bố 107 bài báo khoa học trong kỷ yếu chia thành bốn lĩnh vực chuyên môn: Quản lý bền vững nguồn nước và phát triển các ngành kinh tế. Biến đổi khí hậu và những tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất, đời sống. Đánh giá, quản lý tài nguyên, môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu; GIS trong giáo dục và phát triển cộng đồng…

Hội thảo lần này không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật về ứng dụng GIS để giải quyết những vấn đề trong thực tế với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, mà còn trao đổi chuyên sâu các phương pháp mới trong nghiên cứu ứng dụng GIS, các kỹ thuật mới đã được áp dụng trong vấn đề an ninh nguồn nước và biến đổi khí hậu. Đồng thời, tạo sự kết nối, hợp tác giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, giữa các trường đại học, viện, cơ sở nghiên cứu và ứng dụng về lĩnh vực GIS, viễn thám, GNSS trong cả nước, góp phần giúp mạng lưới GIS Việt Nam ứng dụng vào thực tiễn nhiều hơn, đặc biệt là khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Cụ thể tại Bình Định, biến đổi khí hậu đã và sẽ tác động mạnh mẽ đến địa phương này. Những quan trắc cho thấy, Quy Nhơn là địa phương có mực nước biển dâng cao nhất cả nước, bão, lũ lụt, hạn hán có xu hướng gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ. Vì vậy, cần có những nghiên cứu tổng thể và chi tiết nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đề nghị các nhà khoa học tại Hội thảo không chỉ tập trung nghiên cứu ứng dụng GIS trên đất liền, mà cần nghiên cứu việc ứng dụng GIS trong quản lý nguồn nước ở biển, chú trọng đến giám sát, đánh giá chất lượng nước ven bờ, vùng cửa sông, vùng nuôi trồng thủy sản… Đồng thời, quan tâm nghiên cứu cảnh báo thiên tai, góp phần tăng độ chính xác của các quan trắc, dự báo, cảnh báo thiên tai, giúp địa phương nâng cao năng lực ứng phó để giảm thiệt hại do thiên tai gây ra cho cộng đồng, địa phương.

P.V

Nguồn: Monre
Các tin khác