Tin tức / Tin Dự án - Hợp tác quốc tế
An Giang: Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn
Ngày đăng: 20/10/2016
UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 2776/QĐ-UBND Phê duyệt Đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn tỉnh An Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu” nhằm xây dựng hệ thống thông tin khí tượng thủy văn (KTTV) phục vụ một cách tích cực các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đề tài do Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang tổ chức thực hiện trong 18 tháng từ 10/2016 đến 4/2018. Thời gian thực hiện được chia thành 2 giai đoạn tập trung vào các nhiệm vụ: Thu thập, xử lý và xây dựng CSDL phục vụ nghiên cứu, xây dựng bộ bản đồ khí hậu - thủy văn điện tử tỉnh An Giang, xây dựng công cụ cung cấp thông tin quan trắc KTTV thời gian thực, xây dựng bộ bản đồ khí hậu - thủy văn điện tử tỉnh An Giang, xây dựng phương thức duy trì và cung cấp thông tin KTTV trên các phương tiện truyền thông của tỉnh An Giang, vận hành thử nghiệm, chuyển giao, cài đặt, hướng dẫn sử dụng công nghệ…

Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện đề tài và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Ý Nhi

Nguồn: Monre
Các tin khác