Nghiên cứu và Ấn phẩm
 Sửa đổi bổ sung Kigali bổ sung vào Nghị định thư Montreal lộ trình loại trừ sản xuất và tiêu thụ các chất HFC. Sửa đổi bổ sung Kigali bổ sung vào Nghị định thư Montreal lộ trình loại trừ sản xuất và tiêu thụ các chất HFC. Ngày đăng: 11/05/2018 Các Bên tham gia Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn đã đi đến thống nhất loại trừ các chất HFC tại Khóa họp lần thứ 28 của các Bên tham gia Nghị định thư ngày 15...
Tuyển tập tranh đoạt giải Cuộc thi vẽ tranh bảo vệ tầng ô-dôn Tuyển tập tranh đoạt giải Cuộc thi vẽ tranh bảo vệ tầng ô-dôn Ngày đăng: 11/05/2018 Tuyển tập 48 tranh đoạt giải trong Cuộc thi vẽ tranh bảo vệ tầng ô-dôn với chủ đề của Ngày quốc tế bảo vệ tầng ô-dôn năm 2016: "Thế giới chung tay khôi phục tầng ô-dôn và khí hậu".
Tài liệu huấn luyện nâng cao kỹ năng lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa không khí gia dụng sử dụng môi chất lạnh R-22 Tài liệu huấn luyện nâng cao kỹ năng lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng điều hòa không khí gia dụng sử dụng môi chất lạnh R-22 Ngày đăng: 08/05/2018 Việt Nam làm một trong hai quốc gia đối tác đầu tiên của Ngân hàng Thế giới được Quỹ đa phương (MLF) phê duyệt nhận hỗ trợ từ Quỹ HPMP giai đoạn II với số tiền 14,64 triệu Đôla Mỹ vào...
10 năm Việt Nam thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn 10 năm Việt Nam thực hiện Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ôzôn Ngày đăng: 08/05/2018 Nhân dịp 10 năm (1994-2004) Việt Nam ký kết và thực hiện Công ước Viên và Nghị định thư Montreal, Văn phòng Chương trình Quốc gia nhằm loại trừ dần các chất làm suy giảm tầng ô-dôn (CTQG) biên...
Trang    1   2   3