Nghiên cứu và Ấn phẩm /   /  Sách, ấn phẩm
Kỷ yếu Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị Quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu
Ngày đăng: 15/06/2020 Tải file đính kèm

 

Các tin khác