Tin tức / Tin Dự án - Hợp tác quốc tế
Lần đầu tiên, Việt Nam có mô hình rủi ro thiên tai
Ngày đăng: 16/11/2016
Mô hình rủi ro thiên tai lần đầu tiên được Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp xây dựng tại Việt Nam, giúp Chính phủ có đánh giá tốt hơn về khả năng xảy ra và mức độ nghiêm trọng của tổn thất do thiên tai. Mô hình này cũng có thể được sử dụng nhằm lập kế hoạch ứng phó với các tác động về tài chính của thiên tai trước khi chúng xảy ra và sẽ được chuyển giao trong tháng 12 tới.

Tại hội thảo về giải pháp tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai do Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp tổ chức ngày 15/11, mô hình rủi ro do thiên tai cho thấy, mỗi năm, Việt Nam có thể phải chịu tổn thất lên đến 30.200 tỉ đồng (1,4 tỉ USD) do lũ, bão và động đất. Theo đó, nghĩa vụ dự phòng của Chính phủ được ước tính ở mức 5,9 nghìn tỷ đồng. Tài sản của cư dân và tài sản của khu vực công (công sở và cơ sở hạ tầng công cộng) lần lượt chiếm 65% và 11% tổng thiệt hại.

Trong vòng 50 năm tới, với xác suất 40%, Việt Nam có thể phải chịu thiệt hại vượt quá 141,2 nghìn tỷ đồng do lũ lụt, bão hoặc động đất. Tổn thất bình quân hàng năm ở một số địa phương có thể cao hơn 1,7 nghìn tỷ đồng. Các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ có tỷ lệ nghèo cao hơn cũng có xu hướng phải đối mặt với thiệt hại cao hơn do bão và lũ lụt.

Đánh giá của WB cho rằng, dù Chính phủ Việt Nam hiện có nhiều công cụ tài chính khác nhau để bảo đảm tài chính nhằm ứng phó và khôi phục thiên tai. Tuy nhiên, các nguồn tài chính hiện có để ứng phó và khôi phục thiên tai rất hạn chế, phụ thuộc nhiều vào ngân sách. Do vậy, Việt Nam cần xây dựng chiến lược bảo vệ tài chính cho các phí tổn do thiên tai gây ra. Chiến lược bảo vệ tài chính phải là một phần của chương trình tổng thể quản lý rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu chung.

T.Minh

Nguồn: Monre

Các tin khác